Storing aan uw Centrale Verwarmings installatie?

Voordat ons belt, adviseren wij u het volgende te  controleren.

1.

Zit de stekker in het stopcontact ?

2.

Staat er spanning op het stopcontact ? (Te controleren door een schemerlamp op het stopcontact van de ketel aan te sluiten en te kijken of deze brandt).

3.

Staat de gaskraan van de ketel open ? (De knop moet in de lengte richting van de kraan staan).

4.

Staat de hoofdgaskraan bij de gasmeter open ?  (De knop moet in de lengte richting van de kraan staan).

5.

De waterdruk in de CV installatie hoort tussen de 1 en 1.8 bar  te zijn. Is de waterdruk lager dan 1 bar, dan moet het toetstel bijgevuld worden:

-

Toestel laten afkoelen tot ongeveer 30 graden

-

Vulslang op de kraan van de waterleiding aansluiten, de koppeling vast draaien en het andere einde op op de vulkraan van de CV- Installatie draaien, deze koppeling niet helemaal vastdraaien            

-

Open voorzichtig de kraan van de waterleiding en laat alle lucht uit de slang ontsnappen via de koppeling van de de cv vulkraan.

-

Nadat de slang is gevuld met water, de koppeling van de vulkraan van de cv installatie ook goed vast  draaien, vervolgens de vulkraan van de CV installatie openen en dan de waterkraan geheel openen.

-

Vul de cv installatie tot een druk van 1.8 bar af te lezen op de drukmeter van de cv Installatie of op de CV ketel zelf.

-

Is de druk bereikt, vulkraan van de cv installatie sluiten, daarna de waterkraan sluiten en de slang afkoppelen.

6.

Voor toestellen met een waakvlam: brandt de waakvlam ? Zo niet, deze aansteken (voor instructies zie het instructieboekje van de ketel)

7.

Bij de cv installaties met display; noteer de code voordat u de reset knop van uw ketel indrukt. (voor instructies zie het instructieboekje van uw ketel)

8.

Zijn er (warm)waterkranen die druppelen ? Zo ja, draai deze dicht zodat ze niet meer druppelen.

9.

Indien aanwezig; zijn de batterijen van de (klok)thermostaat vol ? Bij twijfel deze vervangen door nieuwe exemplaren.

10.

Zijn alle radiatorkranen in de woonvertrekken geopend ? Zo niet, draai alle radiatorkranen open. Dit doet u door de knoppen linksom te draaien.

11.

Staat de kamerthermostaat voldoende hoog ingesteld ? Zo niet stel deze minimaal 2 graden hoger in dan de temperatuur die in het vertrek heerst.


Als bovengenoemde punten tips geen oplossing bieden voor het goed functioneren van uw cv installatie kunt u ons altijd bereiken op : 030 6011334

Terug naar de startpagina